Úvodná stránka - Aktuality - Požár v hale Dektrade Zlín

Požár v hale Dektrade Zlín

POŽÁR MONTOVANÉ HALY

V únoru letošního roku vyhořela skladovací hala se stavebním materiálem v průmyslovém areálu Zlín- Příluky, kterou jsme na podzim smontovali a předali pro stavební společnost Dektrade.

Požár vypukl kolem 19. hodiny, byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu a k hašení byli povoláni kromě profesionálních hasičů i dobrovolní hasiči z širokého okolí.

Intenzivní hasení ohně probíhalo jak ze "země" tak ze "vzduchu", aby se zabránilo šíření ohně na další objekty průmyslového areálu. Dovnitř budovy se hasiči dostávali prořezanými otvory v plášti haly a s nasazenými dýchacími přístroji, aby hasili vysoké plameny z hořících stavebních materiálů, izolace, PVC, polystyrenu. Hasiči zavčas odnesli z haly vysokotlakové nádoby, aby zabránili jejich explozi. I tak, ale docházelo uvnitř montované haly k řadě explozí z tlakových lahví vysokozdvižných vozíků. Jeden hasič byl při hasení zraněn.

Dostatek vody na hasení požáru haly byl zajišťován hydranty v průmyslovém areálu, kde je montovaná hala umístněna. Kouř byl unášen mimo obytnou část Zlína, doprava v okolí požáru byla značně omezena. Požár se podařilo uhasit před půlnocí.

V sobotu druhého dne se opět požár znovu rozhořel i přesto, že hasiči v pátek polévali objekt celou noc a ochlazovali. Znovu se vznítil stavební materiál a izolační vata uskladněná v montované hale. Požár znovu vyvolalo teplo, které uskladněná vata izolovala. Vatu bylo třeba z haly vyvézt a rozebrat.

Příčinou požáru byla zřejmě technická závada v hlavní elektrické rozvodné skříni v prostorách montované haly.

ŠKODY NA MONTOVANÉ HALE

Požárem byla narušena ocelová konstrukce montované haly, byly zasaženy dvě třetiny montované haly o ploše 22x50 metrů a došlo ke zřícení a zničení skladovacích regálů v hale. Uskladněný materiál uvnitř montované haly byl poškozen požárem popř. teplem, jedná se zejm o polystyrénové izolační desky, izolační folie, vaty, dřevěný stavební materiál, plasty. Navíc byly požárem poškozeny 3 vysokozdvižné vozíky. 

Škoda na materiálu byla vyčíslena na 15 milionů korun, škoda na montované hale 2 miliony korun.

REKONSTRUKCE VYHOŘELÉ HALY

Již jsme započali s rekonstrukcí a obnovou montované vyhořelé haly Dektrade Zlín.

Protože požárem byla narušena ocelová konstrukce a tím i celá statika haly, bylo potřeba vyhořelou část montované haly demontovat i přesto, že na první pohled konstrukce neutrpěla vážné škody díky protipožárnímu nátěru, jíž byla konstrukce opatřena. Odstranili jsme veškeré sendvičové panely a trapézové plechy a přístřešek 3x50m, který zůstal neporušen. Předchozí požární odolnost haly byla dimenzována na 30 minut; celá ocelová konstrukce měla 30 minut, požární odolnost opláštění poloviny haly byl 30 minut, zbytek haly byl bez požární odolnosti. I přesto se díky těmto parametrům požár podařilo udržet uvnitř haly.

Montáž nové konstrukce a nového opláštění proběhne v půli dubna a ukončena bude koncem května 2011.

Hala tentokrát bude celá s požární odolností 30 minut.

Více o požární ochraně montované haly.

top