Úvodná stránka - Montované haly - Priemyselné a výrobné haly

Priemyselné a výrobné haly

Priemyselné a výrobné haly sú navrhované ako veľkopriestorové stavby s dôrazom na maximálne využitie vnútorného priestranstva. Oceľová konštrukcia týchto hál je navrhnutá funkčne, ekonomicky a podľa potrieb investora. Opláštenie hál je pre dostatočnú tepelnú izoláciu riešené sendvičovými panelmi.

Priemyselné a výrobné haly sú účelne projektované priestory s neprebernými možnosťami v dispozičnom usporiadaní, ktoré sa odvíja od budúceho využitia stavby a želania investora. Haly sú v závislosti na šírke konštrukcie realizované buď bez podpery, alebo so stredovou podperou. Konštrukcia hál je členená na takzvané moduly, ktoré tvorí jednotlivé rámy oceľovej konštrukcie. Výhodou tohto rámového riešenia je okrem finančných úspor a statickej stability i možnosť budúceho predĺženia haly.

Vnútorné usporiadanie montovanej výrobnej haly možno pomocou priečok a pomocných oceľových konštrukcií prispôsobiť akejkoľvek výrobe. Samozrejmosťou je možnosť vstavby administratívnej časti s kanceláriou a sociálnym zariadením. Vstavbu možno riešiť pomocou murovanej vstavby, ktorú dopĺňajú sadrokartónové priečky. Týmto jednoduchým spôsobom vznikne príjemné a moderné pracovné prostredie pre celé spektrum podnikateľských aktivít.

Výrobní haly mohou být doplněny o jeřábovou dráhu, na niž montujeme speciální konstrukci odpovídající nosnosti mostového jeřábu.

Priemyselné a výrobné haly je rovnako možné doplniť strešnými svetlíkmi, ktoré nielenže poskytujú maximum denného svetla v interiéri, ale šetria i prevádzkové náklady objektu. Svetlíky súčasne slúžia ako efektívne odvetrávanie priestorov za pomoci otvárania. Oceľové haly bývajú osadené sekčnými vrátami s možnosťou diaľkového ovládania, s presvetlením a integrovanými dverami. Nad vráta či dvere je možné namontovať drobné markízy, ktoré vráta ochraňujú a súčasne plnia zaujímavú dekoratívnu funkciu.

Hlavné prednosti priemyselnej a výrobnej haly:

  • maximálne využitie stavebného priestoru
  • flexibilita dispozičného riešenia
  • rýchlosť montáže
  • ekonomickosť stavby
  • široká paleta farieb a estetických riešení
  • možnosť vstavieb a mnohých doplnkov
  • príjemné pracovné prostredie

Opláštenie priemyselnej a výrobnej haly

Tento typ stavieb sa väčšinou projektuje ako zateplená hala zaisťujúca dokonalú izoláciu i parotesnosť. Oceľová hala je opláštená kvalitnými strešnými a stenovými sendvičovými panelmi. Ideálna hrúbka týchto panelov je v tomto prípade 100 - 150 mm, čo zaisťuje dostatočnú tepelnú izoláciu pre pohodlné pracovné prostredie. Panely spĺňajú najprísnejšie požiadavky na požiarnu odolnosť výrobných či skladovacích hál. Farebne možno halu realizovať v súlade s dizajnom firmy.

POPTÁVKA HALY

Zaujímavé prvky

Medzi komponenty, ktoré esteticky alebo prakticky obohacujú výrobné a priemyselné objekty, patria drobné prístrešky nad vstupmi a oknami, prípadne slnolamy pri bočných oknách. Zaujímavým prvkom je kombinovanie farieb opláštenia, výplní otvorov, klampiarskych prvkov a zvodov. Veľmi obľúbené sú tiež elegantne pôsobiace hranaté odkvapové systémy, ktoré nadväzujú na klampiarske zapravenie. V neposlednom rade možno na plášť haly umiestniť výrazné logo investora, ktoré ho tak účinne reprezentuje.

Pre lepšiu predstavu sa môžete inšpirovať v zozname referencií.

Zákazník si môže objednať kompletnú realizáciu spodnej stavby a montovanej haly na kľúč vrátane komunikácií a parkovísk, napojenia inžinierskych sietí, rôznych druhov vstavieb sociálneho zariadenia, kancelárskych priestorov apod. V prípade realizácie kompletného diela ako generálny dodávateľ poskytujeme investorovi všetku koordináciu prác a činností ako pri spracovaní projektovej dokumentácie, tak následne pri danej realizácii diela, a to bezplatne.

top