Úvodná stránka - Ako staviame

Ako staviame

MONT-KOVO dodáva montované haly na kľúč od samotného projektu cez realizáciu stavebných prác až po výrobu a finálnu montáž konštrukcie a opláštenia. Vyberať možno z mnohých farebných kombinácií, rozličných veľkostí konštrukcií a tvarov hál.

Realizáciu stavebných prác, projekciu, výrobu a montáž oceľovej haly dokážeme ponúknuť pre všetky odbory a druhy podnikania. Pri výrobe konštrukcie a montáži haly dbáme na vysokú efektivitu a prvotriednu kvalitu, ktorá je dosiahnutá modernými a výkonnými výrobnými zariadeniami a následnou starostlivou dielňovou prípravou výroby oceľovej konštrukcie za použitia najmodernejšieho 3D programu TEKLA Structures. Projekciu, výrobu a montáž haly vykonávame vo vlastnej réžii so svojimi zamestnancami, ktorí sú vybavení modernou technikou a strojmi. Tým je docielená pre zákazníka veľmi priaznivá cena za montované haly i oceľové konštrukcie a krátke dodacie lehoty s pružnou reakciou na zvláštne želanie zákazníka.

Zjednodušený postup pri návrhu a realizácii kompletnej dodávky montovanej haly na kľúč:

Schôdzka s investorom

1. Schôdzka s investorom

Schôdzka s investorom a získanie všetkých dostupných informácií ohľadom jeho konkrétnych požiadaviek na vykonanie kompletnej dodávky oceľovej haly.
Spracovanie zadaných požiadaviek

2. Spracovanie zadaných požiadaviek

Spracovanie zadaných požiadaviek do zjednodušeného návrhu haly vrátane cenovej kalkulácie kompletného diela a prípadné zaistenie projektanta ku spracovaniu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela.
Položkový rozpočet

3. Položkový rozpočet

Na základe spracovania kompletnej PD oceľovej konštrukcie a stavebnej časti vrátane inžinierskych sietí a dodávok vnútorných inštalácií je vyhotovený položkový rozpočet so stanovením presných nákladov kompletného diela.
Podpis zmluvy s investorom

4. Podpis zmluvy s investorom

Po podpise zmluvy s investorom je zaistená generálna dodávka celého diela a jeho odovzdanie investorovi v maximálnej kvalite a obojstrannej spokojnosti.
Ako staviame haly
Haly realizujeme vo všetkých veľkostiach a tvaroch od 6 metrov šírky (tzv. rozponu). Od rozponu 40 metrov navrhujeme haly a konštrukcie so stredovou podperou. Dĺžka a výška haly sa vždy odvíja od požiadaviek zákazníka. Pre komfortné riešenie celého diela poskytujeme investorom celú dodávku haly na kľúč vrátane spracovania kompletnej projektovej dokumentácie so zaistením inžinierskej činnosti potrebnej pre vydanie stavebného povolenia. Vykonávame tiež úplnú realizáciu spodných stavieb, komunikácií, napojených inžinierskych sietí, rovnako ako rôzne druhy vstavieb sociálnych zariadení a kancelárskych priestorov k daným oceľovým konštrukciám a halám.

Hlavné výhody montovanej haly:

  • rýchlosť montáže
  • vysoká trvanlivosť
  • ľahká údržba haly
  • kombinovateľnosť
  • prispôsobivosť
Vďaka mnohoročnej tradícii a praktickým skúsenostiam s výrobou a výstavbou viac ako 750 montovaných hál a oceľových konštrukcií ručíme za kvalitu spojenú s výhodnou cenou a s dôrazom na vysokú efektivitu a dizajn. Vždy sa usilujeme o to, aby klient získal finančne i funkčne výhodné riešenie objektu, ktoré ho bude v podnikateľskej činnosti dokonalo reprezentovať.
top