Úvodná stránka - Montované haly - Administratívne haly a predajne

Administratívne haly a predajne

Administratívne haly a predajne sú často riešené ako dominantné jedno či dvojposchodové stavby s výraznými estetickými prvkami. Zaujmú nielen farebným riešením, ale i veľkými presklenými plochami či výraznými vstupnými dverami. Tieto prvky pôsobia veľmi elegantne, moderne a reprezentatívne.

Široké dispozičné možnosti oceľovej konštrukcie administratívnych hál a predajní umožňujú konštruovať objekt ako súvislý celok, ktorý sa skladá z niekoľkých častí. Najčastejším konceptom je presklená vstupná časť s recepciou alebo predajňou a niekoľkými kanceláriami, na ktoré nadväzuje vstup do výrobnej či skladovacej časti. V prípade dvojposchodovej haly môže horná časť slúžiť ako administratívny priestor, zázemie pre vedenie alebo ako zasadacia miestnosť. Finálne prevedenie sa vždy odvíja od želania zákazníka.

Administratívna časť môže byť konštruovaná tiež ako vstavba. V tomto prípade sa ponúka využitie druhého poschodia ako otvoreného skladu, ktorý je prístupný z výrobného úseku. Prepojenosť týchto častí je v súvislostí s prevádzkovými nákladmi nielen ekonomicky výhodnejšia, ale priaznivo sa odráža i na estetickom poňatí celej stavby.

Kancelárie a sociálne zariadenia je možné z vnútornej časti vymurovať, takže nie sú viditeľné žiadne konštrukcie. K presvetleniu vnútorných priestorov v administratívnych halách sa najčastejšie využívajú plastové okná, rohové pásy okien či bodové svetlíky.

Skladovaciu časť oceľovej haly je potom možné situovať ako druhú (zadnú časť haly), kde už nie je nutné investovať do výrazných estetických prvkov a veľkých okien. Odporúča sa tu umiestnenie hrebeňového svetlíka a pásu okien, a to najlepšie po oboch stranách haly. Skladovacia časť svojím vzhľadom dopĺňa predajné či administratívne budovy.

Hlavné prednosti administratívnej haly:

  • prepojenosť s výrobou či skladom
  • estetickosť celej stavby
  • finančná úspora oproti samostatným administratívam
  • široká paleta farieb a estetických riešení
  • rýchlosť montáže
  • termoizolačné vlastnosti haly
  • reprezentácia spoločnosti

Opláštenie administratívnej haly

Administratívne a predajné haly bývajú často opláštené sendvičovými panelmi v kombinácii so sklenenými tabuľami, či už s čírymi alebo tmavými sklami. Okenné tabule je možné zvoliť plastové, luxusnejšie hliníkové či len sklenené bez spojov. Na výber je široká škála farieb opláštenia podľa vzorníku RAL tak, aby hala korešpondovala s firemnými farbami spoločnosti.

POPTÁVKA HALY

Zaujímavé prvky

Zaujímavosťou montovaných predajných a administratívnych hál môže byť napríklad umiestnenie prístrešku nad vchodovými dverami, slnolamy či predsadené okenné tabule. Možným a efektným riešením je niekoľkometrový prístrešok, ktorý je navrhnutý ako konzola s dolnými vzperami, opláštený PUR panelmi, s pozinkovaným podhľadom z ťahokovu.

Zákazník si môže objednať kompletnú realizáciu spodnej stavby a montovanej haly na kľúč vrátane komunikácií a parkovísk, napojenia inžinierskych sietí, rôznych druhov vstavieb sociálneho zariadenia, kancelárskych priestorov apod. V prípade realizácie kompletného diela ako generálny dodávateľ poskytujeme investorovi všetku koordináciu prác a činností ako pri spracovaní projektovej dokumentácie, tak následne pri danej realizácii diela, a to bezplatne.

top