Úvodná stránka - Ako staviame - Výroba haly - Oceľové konštrukcie

Oceľové konštrukcie

Pre oceľové konštrukcie, ktoré sú zvarované a skrutkované, je typická nízka hmotnosť. Ich využitie je široké - od montovaných hál a prístreškov až po podporné konštrukcie pre rôzne druhy technológií. Pri realizácii je kladený dôraz najmä na technologickú jednoduchosť, ekonomickosť, rovnako ako na funkčnosť a pohľadové nároky.

Oceľové konštrukcie poskytujú neobmedzené množstvo uplatnenia v širokej škále odborov a odvetví. Základným prvkom montovaných hál, prístreškov a podporných konštrukcií je oceľ. Jej pevnosť zabezpečuje zachovanie stability aj u veľkorozponových a vysokozaťažovaných stavieb. Parametre jednotlivých oceľových konštrukcií sú prepočítané tak, aby vyhovovali konkrétnym snehovým a poveternostným oblastiam, v ktorých sú objekty umiestnené.

V prípade montáže hál sú rámy oceľovej konštrukcie v strešnej časti prepojené väznicami - METSEC. Typ väzníc je určený výpočtom, ktorý zohľadňuje rozpon, modul, zateplenie, rozstup väzníc a snehové zaťaženie. Každá oceľová konštrukcia je opatrená ochrannými nátermi. Celková hrúbka náteru je 100 µm; v prípade potreby môže byť konštrukcia opatrená i nátermi s požiarnou odolnosťou.

Navrhnuté oceľové konštrukcie i pri svojej ekonomickej nenáročnosti zachovávajú spoľahlivú stabilitu, funkčnosť a dostatočnú požiarnu odolnosť. Použitá oceľ vyniká nadštandardnou kvalitou a vyššou triedou pevnosti.

Hlavné prednosti oceľovej konštrukcie:

 • rýchlosť montáže konštrukcie
 • ekonomickosť a dlhá životnosť ocele
 • pevnosť, stálosť a recyklovateľnosť
 • neobmedzené estetické i funkčné riešenia
 • variabilita konštrukcie - predĺženie, rozšírenie, zvýšenie
 • ľahké predĺženie haly v budúcnosti
 • kombinovateľnosť s inými materiálmi
 • vysoké požiarne odolnosti

Realizácia konštrukcií je riešená individuálne, teda na mieru - podľa potrieb každého investora. Konštrukcie sa vyrábajú a dodávajú v ľubovoľných šírkach, dĺžkach a výškach. Oceľové konštrukcie a haly možno i po dokončení ďalej upravovať. Pokiaľ investor predpokladá, že bude do budúcna nutné halu predĺžiť, pripraví sa oceľový rám už na predĺženie. MONT-KOVO oceľové konštrukcie vyrába vo vlastných halách výrobného areálu v Hulíne.

Využitie oceľových konštrukcií:

 • rámové haly,
 • oblúkové haly,
 • viacposchodové haly,
 • konštrukcie pre technológie,
 • tribúny,
 • prístrešky a nástrešky,
 • konštrukcie pre solárne panely,
 • poľnohospodárske objekty (veže pre chladenie cukru, výklopníky, prístrešky),
 • výmeny stavebných otvorov, atď.

Oceľové konštrukcie možno zatepliť pomocou sendvičových panelov, ktoré vynikajú vysokými termoizolačnými vlastnosťami a disponujú všetkými akostnými certifikátmi. Sendvičové panely sa dodávajú v rôznych hrúbkach, vlastnostiach a farbách. Vysoká požiarna odolnosť je pre tieto panely samozrejmosťou. V prípade, že nie je potreba konštrukcie zatepľovať, možno ich opláštiť kvalitným trapézovým plechom väčších hrúbok.

V rámci kooperácie a komfortného riešenia diela je investorom poskytovaná kompletná dodávka celého diela na kľúč - vrátane spracovania kompletnej projektovej dokumentácie. S tým súvisí i zaistenie inžinierskych činností, ktoré sú nutné pre vydanie stavebného povolenia. Ďalšou činnosťou spoločnosti MONT-KOVO je kompletná realizácia spodných stavieb, komunikácií, ďalej napojenie inžinierskych sietí a rôzne druhy vstavieb sociálnych zariadení alebo kancelárskych priestorov k daným konštrukciám.

top