Oblúkové haly

Oblúkové haly sú nielen z hľadiska ceny obľúbeným riešením montovaných hál. Vďaka materiálovej skladbe zaručuje tento typ konštrukcie ľahkú a rýchlu montáž i demontáž. Hala má ale i ďalšie nesporné výhody, a to nízku hmotnosť, možnosť premiestnenia a malú náročnosť na plošné základy stavby. Všetky tieto jej prednosti sa pozitívne premietajú do celkových nákladov na realizáciu.

Oblúkové haly tvorí ľahká konštrukcia. Ich montáž je preto časovo nenáročná a obíde sa i bez použitia ťažkej techniky, čím možno pri výstavbe dosiahnuť veľkých finančných úspor. Ďalším pozitívom je i skutočnosť, že sa v interiéri samotnej haly nenachádzajú žiadne ďalšie konštrukcie, ktoré by prípadne obmedzovali využiteľnosť vnútorných priestorov.

Oblúkové haly je možno zatepliť, rovnako tak i rôzne upraviť. V týchto halách možno tiež zmeniť vnútorné usporiadanie (priestor je možné predeliť) a podľa účelu a charakteru haly do interiéru umiestniť ďalšie prvky. Inštalácia ľahkej konštrukcie napríklad poskytne priestory potrebné pre výstavbu kancelárií, šatní či hygienického zázemia. Dĺžka hál vždy závisí na konkrétnych požiadavkách odberateľa. U všetkých hál je možno podľa potreby upraviť pôvodnú výšku; štandardne sa pohybuje v rozmedzí 7 - 12 metrov.

Využitie oblúkových hál:

Konštrukcie oblúkových hál

Konštrukciu oblúkovej haly tvorí pozinkovaná oceľ typu S320. Jednotlivé diely oblúkovej konštrukcie sú prepojené nerezovými spojovacími prvkami. Oceľová konštrukcia sa kotví do základov za pomoci oceľových kotiev. Vďaka nízkej hmotnosti oblúkovej konštrukcie nie je potrebné betónovať masívne pätky či betónové pásy, čo podstatne znižuje náklady na stavebné časti haly.

Typy oblúkových konštrukcií - OK

Typ haly

OK 9

OK 12

OK 18

OK 21

OK 25

OK 42

Rozpätie

9 m

12 m

18 m

21 m

25 m

42 m

Dĺžka

30 m

30 m

28,5 m

28,5 m

50 m

54 m

Výška

5 m

5,5 m

7,15 m

8,5 m

9,0 m

11,9 m

Pôdorysná plocha

270 m2

360 m2

513 m2

598,5 m2

1 250 m2

2 268 m2

Úžitkový obsah

950 m3

1 500 m3

2 750 m3

3 800 m3

8 800 m3

20 400 m3

Vráta v čelách

4 x 3,5 m

4 x 3,5 m

4 x 4 m

4 x 4 m

5 x 4 m

5 x 4 m

Hmotnosť konštrukcie

4 500 kg

5 100 kg

11 100 kg

14 000 kg

-

-

V rámci kooperácie a komfortného riešenia diela je investorom poskytovaná kompletná dodávka celého diela na kľúč - vrátane spracovania kompletnej projektovej dokumentácie. S tým súvisí i zaistenie inžinierskych činností, ktoré sú nutné pre vydanie stavebného povolenia. Ďalšou činnosťou spoločnosti MONT-KOVO je kompletná realizácia spodných stavieb, komunikácií, ďalej napojenia inžinierskych sietí a rôzne druhy vstavieb sociálnych zariadení alebo kancelárskych priestorov k daným konštrukciám.

top