Úvodná stránka - Ako staviame - Výroba haly

Výroba haly

Podľa údajov uvedených vo výrobnej dokumentácii sa vyhotoví potrebné množstvo, druh a kvalita ocele. Z tej potom v areáli v Hulíne na základe výkresu vyrábame a lakujeme oceľové konštrukcie pre montované haly a to vo vlastných, moderne vybavených a výrobných halách.

Na základe projekcie oceľovej konštrukcie sa objednajú u dodávateľa hutného materiálu jednotlivé oceľové profily, oceľové trubky, jakle, tiahla apod. Najčastejšie sa používajú IPE profily 180 - 400 v kvalite ocele S235 alebo v kvalite S355.

Jednotlivé časti oceľovej konštrukcie sa narežú na potrebné rozmery a skompletizujú (privaria) do požadovaných celistvých dielcov podľa výrobnej dokumentácie, ktorú spracúva firemný projektant v programe 3D Tekla Structures. Dielce sa potom finálne nalakujú v špeciálnom lakovacom boxe. Po týchto úpravách ich možno prepraviť na miesto realizácie montovanej haly. Na želanie investora je možné upraviť oceľovú konštrukciu žiarovým zinkovaním, ktoré sa najčastejšie využíva v agresívnejších podmienkach.

Všetky výrobné úkony prebiehajú v našom výrobnom areáli v Hulíně s manipulačnou plochou 6350 m2. Areál disponuje dvomi plne vybavenými výrobnými halami a halou s lakovacou komorou. Výrobné haly majú rozlohu 15 x 30 metrov a sú v nich umiestnené mostové žeriavy. Tretia hala (24 x 54 m) je vybavená moderným lakovací boxom s dvomi samostatnými komorami.

MONT-KOVO sa špecializuje na výrobu zvarovanej rámovej oceľovej konštrukcie, ktorá je oproti priehradovej konštrukcii z celkových nákladov montovanej haly najekonomickejšia. U priehradového variantu je konštrukcia na betónové pätky zapustená fixne, a preto musia byť pätky oveľa väčšie, čo podstatne zvyšuje náklady. Oproti tomu u zvarovanej oceľovej konštrukcie sa jednotlivé oceľové stĺpy upevňujú k pätkám kĺbovo a betónové pätky sú potom oveľa menšie. Výhodou tohto riešenia je i možný presun oceľovej konštrukcie do inej lokality. Zvarovaná oceľová konštrukcia okrem toho maximalizuje ekonomické využitie jednotlivých oceľových komponentov. Statik následne môže presne nadefinovať jednotlivé prvky tak, aby bola celá oceľová konštrukcia finančne čo možno najpriaznivejšia.

Jednotlivé oceľové dielce musia mať taký rozmer, ktorý umožní čo možno najjednoduchšiu a finančne najpriaznivejšiu prepravu. MONT-KOVO využíva služby overených prepravcov - kamiónové dopravy.

top