Úvodná stránka - O spoločnosti - ISO a certifikáty

ISO a certifikáty

MONT-KOVO je držiteľom certifikátov ČSN EN ISO 9001:2009 pre systém riadenia kvality, ČSN EN ISO 3834-2:2006 pre systém manažmentu kvality v zváraní a Veľkého zváračského diplomu IWS.

ČSN EN ISO 9001:2015 - Systém manažmentu kvality

Norma ČSN EN ISO 9001 definuje požiadavky na systém riadenia spoločnosti tak, aby všetky procesy vo firme boli efektívne a ich výsledkom boli kvalitné výrobky a služby, aby boli uspokojené i najnáročnejšie požiadavky zákazníkov. Spoločnosť je orientovaná na spokojnosť zákazníkov, včasné plnenie záväzkov, stabilitu organizácie a vysokú kvalitu poskytovaných výrobkov a služieb. Firma si uvedomuje kľúčový význam svojich zákazníkov, neustále hľadá nové príležitosti a súčasne rozvíja vzťahy so súčasnými zákazníkmi.

ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Systém manažmentu kvality v procesoch zvárania

Zváranie je špeciálny proces, u ktorého dôsledok pre výrobok možno neskôr dokázať veľmi ťažko, kvalita zvaru preto musí byť zaistená už v priebehu výroby. Certifikát ČSN EN ISO 3834-2:2006 zaručuje, že akosť zvaru konečného oceľového výrobku spĺňa všetky požadované kritériá. Spoločnosť garantuje kvalitu a stálosť výrobného procesu, a tým i vysokú kvalitu poskytovaných hotových oceľových konštrukcií a služieb. Celý výrobný proces oceľovej konštrukcie je riadený efektívne a s optimalizáciou nákladov. Ďalej certifikát garantuje oprávnenosť a spôsobilosť našej spoločnosti vyrábať zvarované oceľové konštrukcie - kvalifikáciu zváračov a pracovníkov zváračského dozoru. Garantuje spôsobilosť používaného zariadenia, ich vhodnosť a údržbu.

Diplom IWS - International Welding Specialist (Medzinárodný zváračský špecialista)

Diplom Medzinárodného zváračského špecialistu vydaný Českou zváračskou spoločnosťou ANB oprávňuje vykonávať funkciu zváračského dozoru a garantovať akosť zvarovania podľa noriem ČSN EN ISO 3834-2-4 "Vykonávanie oceľových a hliníkových konštrukcií" a ďalších harmonizovaných noriem. Osoba podľa diplomu IWS spĺňa požiadavky pre vykonávanie funkcie zváračského dozoru v stredne veľkej firme ako plne zodpovedný zváračský dozor.

Certifikát - Spoľahlivá firma

Spoľahlivá firma dáva ocenením najavo, že stojí o svojich zákazníkov, vyvíja podnikateľskú činnosti na území ČR, pravidelne aktualizuje svoje kontakty a prezentuje svoju činnosť na Živéfirmy.cz.

top