Rámové haly

Montované haly s rámovým typom oceľovej konštrukcie sú najvýhodnejšie z hľadiska efektívneho využitia priestoru, širokým možnostiam užívania a individualizácie. Realizácia rámovej haly je možná už od šírky 6 metrov. Haly môžu byť zateplené alebo nezateplené, so sedlovou či pultovou strechou.

Oceľové haly sú v závislosti na šírke konštrukcie realizované buď bez podpery do 40 metrov, alebo so stredovou podperou. Konštrukcia hál je rozdelená na tzv. moduly, čo je vzdialenosť jednotlivých rámov oceľovej konštrukcie. Tá sa pohybuje v rozmedzí 5 - 6 metrov. Výhodou tohto rámového riešenia je okrem finančných úspor a statickej stability i možnosť budúceho predĺženia haly.

Výhody rámových oceľových hál

  • od 6 do 40 metrov bez podporných stĺpov
  • prispôsobenie akémukoľvek odboru podnikania
  • možnosť budúceho predĺženia haly
  • finančná úspora
  • statická stabilita
  • rýchlosť montáže

Samozrejmosťou je možnosť viacposchodového usporiadania či vstavby administratívnej časti s kanceláriou a sociálnym zariadením. Poschodie je vytvorené pomocou systému strateného debnenia z väzníc METSEC. Takto pripravené poschodie je veľmi ekonomické a funkčné. Samotný interiér možno v prípade požiadaviek zariadiť celkovo ako administratívny priestor, bez viditeľných konštrukcií.

Využitie rámových hál

Rámové konštrukcie haly

Rámové haly sa skladajú z množstva rôznych materiálov. Základom je však nosná oceľová konštrukcia, ktorá je tvorená IPE profilmi. V strešnej časti je prepojená väznicami. Ich typ je určený na základe výpočtu, v ktorom sa zohľadňuje rozpon (šírka haly), modul, zateplenie, rozstup väzníc a snehové zaťaženie. U nezateplenej haly sú navyše po bokoch rámy spojené paždíkmi, na ktoré sa montuje opláštenie. Rámové oceľové haly môžu byť projektované buď so sedlovou alebo s pultovou strechou.

Príbuzným typom sú potom priehradové oceľové konštrukcie. Ich výhoda spočíva v možnosti prispôsobenia sa rôznorodým tvarovým i prevádzkovým požiadavkám, napríklad obrysu, sklonu strechy atď. Priehradové väzníky sú ekonomicky výhodné z hľadiska spotreby ocele. Výrobne sú však náročnejšie než väzníky plnostenné. Ich použitie je vhodné u hál s veľkými rozponmi.

Zateplené rámové haly

Montované haly sa zatepľujú najkvalitnejšími sendvičovými panelmi. MONT-KOVO odoberá sendvičové panely pre opláštenie hál od renomovaných českých i zahraničných dodávateľov, ktorí disponujú všetkými akostnými certifikátmi. Sendvičové panely sa dodávajú v rôznych hrúbkach, vlastnostiach a farbách. Vysoká požiarna odolnosť je pre tieto panely samozrejmosťou.

Nezateplené rámové haly

U objektov určených pre sklady, či hál, ktoré nebudú slúžiť ako priestory pre výrobu, nie je zateplenie sendvičovými panelmi nutné. Ich oceľové konštrukcie sú opláštené kvalitným trapézovým plechom väčších hrúbok, ktoré sa na bočných stenách kotvia do paždíkov. MONT-KOVO odoberá trapézové plechy len od vybraných dodávateľov, ktorí disponujú všetkými certifikátmi.

V rámci kooperácie a komfortného riešenia diela je investorom poskytovaná kompletná dodávka celého diela na kľúč - vrátane spracovania kompletnej projektovej dokumentácie. S tým súvisí i zaistenie inžinierskych činností, ktoré sú nutné pre vydanie stavebného povolenia. Ďalšou činnosťou spoločnosti MONT-KOVO je kompletná realizácia spodných stavieb, komunikácií, ďalej napojenie inžinierskych sietí a rôzne druhy vstavieb sociálnych zariadení alebo kancelárskych priestorov k daným konštrukciám.

top