Úvodná stránka - Ako staviame - Realizácia stavebných prác

Realizácia stavebných prác

Investorom poskytujeme komfortné riešenie celého diela, respektíve úplnú dodávku montovanej haly na kľúč. Klient tak získava kompletne spracovanú projektovú dokumentáciu so zaistením inžinierskej činnosti, ktorá je potrebná pre vydanie stavebného povolenia.

Zákazník si u spoločnosti MONT-KOVO môže objednať kompletnú realizáciu spodnej stavby, komunikácií a parkovísk, i napojenie inžinierskych sietí vrátane rôznych druhov vstavieb sociálnych zariadení, kancelárskych priestorov k daným oceľovým konštrukciám a montovaným halám.

V prípade vykonania kompletného diela zaisťujeme v pozícii generálneho dodávateľa bezplatne všetku koordináciu prác a činností už pri spracovaní projektovej dokumentácie - a následne pri samotnej realizácii. 

Postup realizácie montovanej haly na kľúč po podpise zmluvy a vydaní stavebného povolenia:

  1. Zaistenie geodetického vytýčenia stavby a určenia jej výškového osadenia - podľa požiadaviek investora a realizačnej PD.
  2. Vykonanie zemných prác a realizácia ŽLB základových konštrukcií s vykonaním prípadných inžinierskych prípojok.
  3. Kompletné realizácie konštrukčných skladieb obsypov objektu a vnútorné podlahové plochy haly.
  4. Montáž nosnej oceľovej konštrukcie haly vrátane opláštenia a strešného plášťa.
  5. Vykonanie prípadnej vstavby sociálneho zariadenia, kancelárskych priestorov z murárskych materiálov.
  6. Realizácia všetkých vnútorných inštalácií s napojením na vykonané prípojky inžinierskych sietí.
  7. Uskutočnenie dokončovacích prác (omietky, obklady, dlažby, PVC, SDK konštrukcie, maľby atď.).
  8. Vykonanie konečnej ŽLB podlahy haly z drátkobetónu s možnosťou rôznych prevedení finálnych úprav konečného povrchu.
  9. Kompletné dokončenie a zostavenie interiéru haly s osadením koncových prvkov zdravotechniky, kúrenia, elektro, VZT, kamerových systémov a prípadne elektronického zabezpečenia objektu. 
  10. Konečné povrchové úpravy okolo haly, ako napr. chodníky, komunikácie dláždené, asfaltové, trávnaté a výsadby.

V rámci odovzdania diela zaisťujeme kompletnú odovzdávaciu dokumentáciu pre kolaudáciu diela investorom a v prípade potreby a požiadavky investora môžeme byť u kolaudácie prítomní.

top