Úvodná stránka - Montované haly - Chladiarenské a mraziarenské haly

Chladiarenské a mraziarenské haly

Tieto haly sú vhodné pre potravinárstvo a skladovanie komodít náchylných na vznik plesní. ULO komory poskytujú optimálny pomer kyslíka a oxidu uhličitého pre dlhodobú trvanlivosť potravín. Chladiarenské a mraziarenské haly spĺňajú prísne európske hygienické normy a smernice.

Chladiarenské, mraziarenské haly a ULO sklady svojím prevedením v podstate vychádzajú zo skladových hál rámového typu. Vďaka tomu vynikajú rýchlosťou montáže, úsporou nákladov aj maximálnou využiteľnosťou skladovacieho priestoru. Tieto oceľové haly však oproti halám skladovým navyše (obdobne ako iné budovy v potravinárstve) spĺňajú prísne hygienické predpisy pre zachovanie zdravia a prevenciu chorôb. Všetky ULO sklady zodpovedajú smernici EÚ 10883/92 o hygiene potravín.

Zvláštnosťou týchto hál je vonkajšie opláštenie konštrukcie špeciálnymi mraziarenskými panelmi. V prvej fáze je interiér nezateplený a až následne je zvnútra (vrátane podhľadu) osadený špeciálnymi panelmi. Vnútri tak vzniknú hladké a ľahko udržiavateľné plochy spĺňajúce príslušné normy. Hala môže byť ďalej z vonkajšej časti prepláštená tenkým trapézovým plechom v rôznych farebných kombináciách. Vďaka tomu je možné vzhľad objektu dokonale zladiť s identitou konkrétnej spoločnosti.

Pre optimálne skladovacie podmienky je do komôr dodávaný dusík a zároveň odoberaný prebytočný oxid uhličitý, ktorý vzniká pri dýchaní ovocia. V ULO (Ultra Low Oxygen) komorách je tiež nevyhnutné udržanie optimálnej teploty vzduchu 2 ° Celzia po celý deň, aby si ovocie či zelenina zachovali dlhodobú čerstvosť , pevnú štruktúru i vitamíny. Preto chladiarenský box disponuje vlastnou chladiacou jednotkou. Tento postup zaručí až o 30 % nižší úbytok ovocia, než je tomu pri bežnom skladovaní. Pre dokonalú izoláciu sa do týchto typov hál navyše inštalujú špeciálne posuvné chladiarenské dvere s elektrickým pohonom.

Hlavné prednosti chladiarenskej a mraziarenskej haly:

  • ľahká udržiavateľnosť
  • vnútorné povrchy dobre umývateľné
  • nezadržiavajú plesne
  • nepodporujú rast húb
  • neprepúšťajú vlhkosť
  • úspora nákladov
  • rýchlosť montáže

Opláštenie mraziarenskej a chladiarenskej haly

Kvalitné sendvičové panely s jadrom z netoxického tuhého polyuretánu spĺňajú všetky hygienické predpisy a požiadavky pre chladiarenské haly. Panely disponujú výbornými tepelno - izolačnými vlastnosťami, sú ľahko udržiavateľné a parotesné. Panely s hrúbkou 200 mm majú vynikajúce hodnoty súčiniteľu prestupu tepla ( U = 0,11 W / m2K ). Pre uvedené vlastnosti možno s relatívne nízkymi nákladmi udržiavať požadovanú teplotu v chladiarenskej hale celý rok.

POPTÁVKA HALY

Zaujímavé prvky

Chladiarenské haly možno doplniť o prístrešky pre návoz tovaru, pomocné konštrukcie, bunky pre chladiacu techniku ​​a o hranaté odkvapové systémy, ktoré nadväzujú na zapravenie a pôsobia veľmi elegantne. K halám možno dodať aj administratívnu časť, ktorá môže obsahovať všetky doplnkové prvky - podobne ako bežné administratívne haly. Na plášť haly je možné umiestniť logá investora.

Zákazník si môže objednať kompletnú realizáciu spodnej stavby a montovanej haly na kľúč vrátane komunikácií a parkovísk, napojenia inžinierskych sietí, rôznych druhov vstavieb sociálneho zariadenia, kancelárskych priestorov apod. V prípade realizácie kompletného diela ako generálny dodávateľ poskytujeme investorovi všetku koordináciu prác a činností ako pri spracovaní projektovej dokumentácie, tak následne pri danej realizácii diela, a to bezplatne.

top