Úvodná stránka - Aktuality - Požární ochrana ocelové konstrukce montované haly

Požární ochrana ocelové konstrukce montované haly

Většina montovaných hal v oboru ocelových konstrukcí je projekčně řešena jako jednopodlažní stavba. Pro tyto jednopodlažní haly je ve většině případů vyžadována požární odolnost haly 15 minut. V některých případech, kde je zvlášť vysoké riziko požáru je dokonce vyžadována požární odolnost haly až 30 minut.

Pro každý projekt montované haly musí být speciálně vypracováno požárně bezpečnostní řešení autorizovaným odborníkem, který na základě všech zjištění a podmínek užívání haly určí potřebnou míru požární ochrany pro konkrétní montovanou halu. Požární zprávu musí projektant dané montované haly v projektu haly zohlednit.

Normy pro požární odolnost použitých materiálů u montované haly

Stanovená délka požární odolnosti montované haly se řídí požadavky státních norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 dále zatříděné skupin požární bezpečnosti:

1. pro první skupinu požární bezpečnosti je doporučena požární ochrana 15 minut

2. pro druhou skupinu požární bezpečnosti je požární ochrana 15 minut již vyžadována

3. pro třetí skupinu požární bezpečnosti haly je požadována požární ochrana 30 minut atd.

Většinou zpracovatel požárně bezpečnostního řešení vyžaduje na základě výše zmíněných norem požární bezpečnost montované haly 15 minut.

Požární odolnost oceli

Při požáru u ocelové konstrukce a jejích prvků klesá tzv. mez kluzu. V 15. minutě požáru při teplotě 783°C se mez kluzu oceli sníží na 14% původní pevnosti. Ovšem snížení pevnosti oceli není závislé na rychlosti zahřívaní, ale na teplotě samotné. Proto v jiných podmínkách by stejná ocelová konstrukce mohla vykazovat mnohem vyšší požární odolnost, např. 20 či 30 minut.

Proto stanovení skutečné hodnoty požární odolnosti ocelové konstrukce haly přísluší investorovi ve spolupráci s projektantem po zjištění a určení všech potřebných aspektů (co se bude v montované hale skladovat, vyrábět, vyskytovat; vzdálenost od sousedních budov a hal; množství oken, dveří, světlíků; atd.). Tato hodnota požárního zatížení je pak uvedena v dokumentaci ve stavebním povolení.

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY OCELOVÉ KONSTRUKCE

Na trhu nátěrů na ocelové konstrukce montované haly je nový protipožární nátěr NO-BURN.

Nátěr NO-BURN zajišťuje vysokou ochranu proti požáru a vysokým teplotám jak už pro ocelové konstrukce, tak i pro jiné materiály jako je dřevo, zdivo, plasty, beton, sádra, lepenka a další, které se mohou na montované hale vyskytnout. V časovém vyjádření zaručuje účinnost ochrany na dobu 15 - 120 minut.

Nátěr je naprosto bezpečný, netoxický a šetrný k životnímu prostředí. Vyhovuje všem předepsaným testům a splňuje všechny podmínky a osvědčení vyhovující všem evropským i americkým normám a předepsaným mezinárodním normám ASTM.

Je možné nátěr na ocelové konstrukci montované haly barevně tónovat do všech odstínů RAL. Nátěr se na ocelovou konstrukci aplikuje stříkáním na ocelovou konstrukci nebo natěračským válečkem.

Nátěr NO-BURN na ocelové konstrukce rovněž šetří další náklady spojené s nátěrem konstrukce. Malé množství přípravku stačí na zajištění dostatečné ochrany. Nevyžaduje základový nátěr, čímž se snižují náklady jak z hlediska časové náročnosti, tak materiálové spotřeby přípravku na nátěr ocelové konstrukce montované haly.

top