Úvodná stránka - Aktuality - Chladírenské montované haly

Chladírenské montované haly

CHLADÍRENSKÉ A MRAZÍRENSKÉ HALY

Přísné evropské směrnice o hygieně potravin přesně definují normy pro zpracování a uložení potravin, na základě kterých musí být vnitřní povrchy budovy, ve kterých jsou uloženy potraviny, hladké, aby nezadržovaly nečistoty, snadno omyvatelné, nesmí propouštět vlhkost a měly by mít světlé barvy. Všechny tyto aspekty splňují montované haly MONT-KOVO ze sendvičových panelů se speciálními vnitřními povrchy pro hygienické aplikace. 

Tepelně izolační vlastnosti sendvičových panelů

Chladírenské haly MONT-KOVO jsou opláštěné ze sendvičových panelů s jádrem z tuhého polyuretanu, který je netoxický a splňuje současné hygienické předpisy. Tato izolace plně zabraňuje růstu plísní či množení bakterií, což by mělo v potravinářství negativní vliv na zdraví člověka.

Důležitým aspektem pro chladírenské haly, které sendvičové panely splňují, jsou výborné tepelně izolační vlastnosti, aby nedocházelo k výskytům tepelných mostů a kondenzaci vody. Stejně důležitá je pro tato zařízení parotěsnost a vzduchotěsnost. Obvodový plášť tak dokonale a bezpečně chrání vnitřní prostředí budovy, ve kterém se musí s využitím minimální energie udržovat požadované nízké teploty v průběhu celého roku. Stejně tak i zapravení spojů mezi jednotlivými panely musí být účinně utěsněno, což sendvičové panely se speciálními zaklapovacími zámky splňují.

Sendvičové panely jsou nejlepším tepelným izolantem pro chladírenské haly. Při použití polyuretanového panelu o tloušťce 100 mm je hodnota součinitele prostupu tepla U=0,22 W/m2K. A při použití panelu o tloušťce 120 mm součinitel prostupu tepla již je jen 0,18 W/m2K. Při těchto relativně minimálních tloušťkách sendvičových panelů tak dosahujeme výborných vlastností při zajištění prostorových úspor budovy ve srovnání s jinými materiály.

Chladírenské ocelové haly s ULO technologií

Chladírenské haly s tzv. ULO technologií se standardně skládají z jednotlivých chladírenských boxů, opláštěných polyuretanovými panely tloušťky 200 mm (hodnota součinitele prostupu tepla je zde již jen 0,11 W/m2K), přičemž každý chladírenský box využívá svou vlastní chladírenskou jednotku. ULO technologie zamezuje přístupu kyslíku, což je žádoucí zejména při uskladňování ovoce a zeleniny. Navíc ULO technologie využívá měřící a regulační techniky.

Optimální množství kyslíku v chladírenském boxu s ULO technologií je 1,2%. Požadovaného procenta je dosaženo spotřebováváním kyslíku v ULO komoře „dýcháním“ ovoce a přeměnou kyslíku na oxid uhličitý. Aby optimálního poměru mezi kyslíkem (1,2%) a oxidem uhličitým (3%) bylo dosaženo co nejrychleji a nejefektivněji, je do komory dodávám dusík a odebírán oxid uhličitý, tak aby množství kyslíku nikdy nekleslo pod 1% a nedošlo ke kvašení ovoce.

Pro dosažení požadovaných podmínek chladírenského boxu s ULO technologií je důležité zajištění dokonalého proudění vzduchu v boxu, dostatečná tepelná izolace stropu, stěn i podlahy. Chlazení boxu vyžaduje dosažení a udržení teploty okolo 2°C po celý den, aby ovoce bylo uchováno čerstvé, tvrdé a plné vitamínů. Při tomto typu skladování ovoce se zabrání celkové ztrátě ovoce až o 30% oproti běžnému skladování. 

Každé ovoce či zelenina vyžaduje příslušnou teplotu, přičemž je zapotřebí zvolit nejnižší možnou, kterou ovoce či daná zelenina „snese“, tento aspekt je zapotřebí zvažovat při výběru vhodného typu chladírenského zařízení. Chladírenské montované haly MONT-KOVO v kombinaci s tzv. ULO technologií představují nejvhodnější variantu k uchování ovoce a zeleniny. Montované sendvičové haly zajistí maximální potřebnou izolaci, která redukuje prostup tepla zvenčí na požadovanou úroveň, tím je provoz zařízení ekonomičtější a účinnější. Naproti tomu ULO technologie (Ultra Low Oxygen), nabízí zařízení, které na principu zabránění přístupu kyslíku k uskladněným plodům do chladírenských boxů zajistí dlouhodobou trvanlivost ovoce a zeleniny.

Chladírenské dveře

Do chladírenských hal jsou dodávány speciální chladírenské posuvné dveře. Tyto dveře se skládají z rámu, křídla a zadní krycí lišty. Dveře mohou být jednokřídlé i dvoukřídlé. Křídlo dveří se standardně dodává v tloušťkách panelu 60 či 80 mm, který je shodný s izolačním opláštěním, na které plynule navazuje a díky konstrukčnímu provedení přerušuje tepelný most mezi vnitřním a vnějším prostředím. Vstupní otvor je olemován hliníkovým profilem. Obložkové zárubně se dodávají v různých tloušťkách podle použitého opláštění stěn. Na křídle dveří je umístěna klika a bezpečnostní zámek, který zabraňuje vnitřnímu uzamčení. Pro snadnou manipulaci se tyto dveře dodávají s elektrickým pohonem s ovládáním na tlačítko.

top