Úvodná stránka - Aktuality - Realizované montované haly

Realizované montované haly

Stavební sezóna je v plném proudu a stejně jako většina stavebních firem tak i naše společnost MONT-KOVO má plno práce z realizací našich staveb. V současné době našich šest montážních partií pracuje na několika místech České republiky a realizuje velmi unikátní a zajímavé stavby. Zde vám přinášíme přehled těchto montovaných hal a ocelových konstrukcí.

LASER CENTRUM CZ – Liberec

Montovanou halu o šířce 36 metrů a délce 42,5 metrů v Liberci realizujeme pro společnost LASER CENTRUM CZ na klíč. Naše nové stavební oddělení provedlo veškeré prvky spodní stavby včetně zemních prací, základů, podlah, izolací, komunikací, potrubí, rozvodů, maleb, elektromontáží, vytápění a dalších doplňkových prací. Samotná montovaná hala je přes šest metrů vysoká a bude opláštěna sendvičovými panely Kingspan a zčásti skládaným pláštěm pro lepší odhlučnění. Naše společnost dodává do haly také dvě nové jeřábové dráhy pro mostový jeřáb, ocelové schodiště se zábradlím a ocelové markýzy včetně opláštění. Samozřejmostí je v tomto případě také dodávka plastových oken, dveří, průmyslových vrat a střešního hliníkového světlíku.

Vitrablok, s.r.o. - Duchcov

V případě této zakázky se jedná o výstavbu skladu hotových výrobků. Nezateplená montovaná hala je v podstatě velký dvouloďový přístřešek s podpěrou. Šířka ocelové konstrukce je 44 metrů a délka 60 metrů, společnost Vitrablok tak může využívat skladovací prostor o rozměru 2640m2. Opláštění střechy je zajištěno trapézových plechem o tloušťce 0.75mm v modré barvě RAL 5010. Stejnou barvu má také samotná ocelová konstrukce a dotváří tak formu celého díla.

Isolit-Bravo – Jablonné nad Orlicí

Tato zakázka je pro naši společnost jedna z těch větších, a to i když se jedná v uvozovkách pouze o opláštění betonové konstrukce, montáž zámečnických konstrukcí a zapravení. Samotná hala dosahuje totiž rozměrů 93x26 metrů a výšky 22 metrů plus 93x17 metrů opláštění nástrojárny, která je vysoká 10 metrů. Celkem tak například pouze na opláštění stěn bude použito téměř 5500 m2 sendvičových panelů. Hala by dle projektu měla co nejméně zasahovat do okolního prostředí. Tomu jsou přizpůsobeny i barvy samotných panelů, které přestupují přes několik barevných odstínu od oranžové až po bílou. Na hale naše společnost dodává také několik ocelových schodišť, světlíky, požární žebříky a ocelové rámy, které se upevňují přes opláštění a budou sloužit k porostu živými rostlinami.

Hanácká potravinářská společnost s.r.o. – Prosenice

Vzhledem k tomu, že naše společnost není pouze montážní firmou, ale zároveň i výrobní, dokážeme zrealizovat i podobné zakázky jako zde. Pro společnost HPS v Prosenicích realizujeme nyní dvě zakázky najednou, a to rozšíření, rekonstrukci a zateplení věže pro novou technologii a zásadní rekonstrukci výklopníku řepy včetně nájezdů pro vozidla. Rozšíření věže pro chlazení cukru zahrnuje posílení stávající ocelové konstrukce, obstavění novou konstrukcí a následné zateplení. Samotná věž dosahuje výšky 23 metrů. Rekonstrukce výklopníku řepy zahrnovalo zvětšení násypky, vyvaření stávajících konstrukcí a vyztužení novou konstrukcí, zároveň byl vyroben nový nájezd s cílem příjmu automobilů se zadním vyklápěním.

Sportcentrum Ivanovice - Brno

Poslední aktuálně realizovanou zakázkou je opláštění a oprava pláště na Sportcentru Ivanovice v Brně. Hala dosahuje rozměrů 35x45x6 metrů a bude opláštěna střešními a stěnovými sendvičovými panely Kingspan tloušťky 100mm s požární odolností na 15 minut. Na halu naše společnost dodávala také nové zaatikové a mezistřešní zateplené žlaby a veškeré klempířské prvky. Hala slouží jako centrum pro rekreační i profesionální sportovce.

top