Úvodná stránka - Aktuality - Požární odolnosti haly

Požární odolnosti haly

PŘÍPRAVNÁ FÁZE REALIZACE HALY

Vhodná volba střešního a stěnového pláště je základním faktorem pro zajištění požadovaných parametrů:

  • požadovaná požární odolnost haly na základě požární zprávy
  • tepelný odpor opláštění haly
  • životnost haly
  • estetické požadavky na montovanou halu
  • pevnost

HALY Z POLYURETANOVÝCH PANELŮ

Panely PromisolOndatherm od společnosti Arclad jsou vhodné pro haly, pro které je nutné zabezpečit vysokou požární odolnost. Tyto sendvičové panely jsou vhodné upevňovat k ocelové konstrukci při modulu okolo 3,5 metrů a spádu střechy větším než 5° a vzdálenosti od hřebene k okapu do 13,5 metrů.

Tyto sendvičové panely jsou na povrchu z obou stran pozinkované a ošetřené polyesterovým lakem ve vrstvě 25 mikronů z vnější strany a 12 mikronů z vnitřní strany. Jedná se o sendvičové panely s tuhým polyuretynovým jádrem.

Požární odolnost montované haly ovlivňuje tloušťka sendvičového panelu. Tyto sendvičové panely při tloušťce 80mm (PUR 80) dosahují požární odolnosti REI 15 D3 (se zatížením až pro 3. sněhovou oblast) a ty samé sendvičové panely při tloušťce 60 mm (PUR 60) vykazují při požárních zkouškách parametrů: pro vnitřní stěnu EI 15 D3 a pro vnější stěnu EW 15 D3 při požáru v montované hale.

MONTOVANÉ HALY Z MINERÁLNÍCH PANELŮ

Sendvičové panely s minerálním jádrem dosahují nejlepších požárních testů. Prakticky jsou nehořlavé. Střešní panely mají požární odolnost až 90 minut a stěnové až 180 minut. Tyto sendvičové panely pro opláštění haly vycházejí podstatně dráž, proto se pro montované haly volí kombinace "klasických panelů a těchto minerálních panelů tak, aby minerální panely byly v místech haly, kde nároky na požární bezpečnost jsou nejvyšší.

Při požární zkoušce bylo u minerální vaty dosaženo nadprůměrných výsledků. Při použití minerální vaty 80 mm a vaty 60 mm byla dosažena požární odolnost REI 60 D1.

 

 

 

 

 

top