Úvodná stránka - Aktuality - Podporujeme budoucnost dětí

Podporujeme budoucnost dětí

Podpořili jsme vzdělávací Profilační program pro žáky základních škol, který byl tento měsíc úspěšně zakončen. Tohoto kurzu se pod vedením neziskové organizace Rozvojka, o.s. zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku základní školy Břest.

Profilační program je zaměřen na tvorbu komplexního profilu osobnosti žáka pro vhodný výběr střední školy/učiliště a na následnou minimalizaci změny střední školy/učiliště v prvním roce studia. Mimořádnost toho kurzu spočívá v tom, že žák získá propracovaný profil, který obsahuje detailní přehled výsledků z cvičení, testů a her, které absolvoval. Dále profil obsahuje slovní hodnocení lektorů a jejich doporučení ohledně budoucího vzdělání. Tento profil pomůže žákovi poznat sama sebe a objevit své kvality a slabiny, které je potřeba rozvíjet či zohlednit při volbě budoucí střední školy/učiliště.

Tento projekt tvoří a organizuje nestátní nezisková organizace Rozvojka, o.s. se sídlem v Přerově., která se zabývá oblastí osobního rozvoje a vzděláváním dětí, mládeže a dospělých osob.

top