Úvodná stránka - Aktuality - Ocel, ocelové konstrukce a haly

Ocel, ocelové konstrukce a haly

Ocel ve stavebnictví

Ocel je základní stavební prvek v moderní době stavebnictví, poskytuje průmyslovým stavbám, halám či jiným objektům mimojiné i výrazný architektonický ráz a charakter.

Pro svou pevnost se ocel využívá pro velmi namáhavé a velkorozponové prvky jako jsou průmyslové haly, výrobní haly, sportovní haly, prodejní haly, sklady či zemědělské haly či architektonicky propracované náročné stavby. Ocel se neodmyslitelně využívá při stavbě mostů, lávek, schodiští.

Ocel je nejpoužívanější a nejvšestranější stavební materiál vůbec. Prosazuje se stále více díky své všestranosti, inovativnosti, nevyčerpatelnosti a recyklovatelnosti.

Výroba oceli

Ocel je slitina železa, uhlíku a doplňujících prvků (mangan, křemík, fosfor, síra, měď, chrom a nikl).

Základem oceli je surové železo, které se vyrábí ve vysokých pecích redukcí oxidů železa v železné rudě.

Ve vysokých pecích je taveny železná ruda, koks a vápenec.

Poté se z pece odebírá železo a struska.

Tekutý kov se převáží do oceláren, kde se vyrábí ocel odstraňováním uhlíku ze surového železa a odstraňováním příměsí surového železa tzv. zkujňováním neboli okysličováním.

Běžná ocel se vyrábí tak, že surové roztavené železo se profukuje proudem čistého kyslíku a tím se okysličuje. Ušlechtilá ocel se zkujňuje v elektrických pecích.

Výrobci oceli

1. Čína 40% celosvětové produkce oceli

2. Evropská Unie (z toho 1. místo Německo, ČR cca 30. místo)

3. Japonsko

Největší společnosti vyrábějící ocel

1. ArcelorMittal

2. Nippon Steel

3. JFP Holding

4. POSCO

5. Baosteel

Charakteristika ocelové haly

Ocelové haly jsou navrhovány úsporně a ekonomicky. Ocelové konstrukce jsou po montáži stále variabilní, lze je libovolně prodlužovat, zvyšovat, zesilovat. Ocelové haly mohou být libovolně přistaveny ke stávajícím halám, ať už ocelovým či zděným.

Montované haly lze kombinovat s jakýmkoli materiálem - sklem, cihlami, panely, betonem...

top