Úvodná stránka - Aktuality - Montované haly MONT-KOVO lákají svou elegancí

Montované haly MONT-KOVO lákají svou elegancí

Nadčasový vzhled ocelové haly řešené systémem MONT-KOVO

Prodejní a administrativní hala pro firmu Starka – Půjčovnictví a obchod je ukázkou moderní, architektonicky zajímavé a ekonomicky výhodné průmyslové stavby.

Montovaná hala je řešena tak, aby maximálně vyhovovala potřebám a vysokým nárokům investora na prostornost, funkčnost a estetičnost nového podnikatelského prostředí, které musí zabezpečit pohodlný prodej, půjčování a servis nářadí.

Koncepce

Montovaná hala je rozdělena na dvě části – rozlehlou jednopodlažní prodejní a předváděcí halu, kde je přehledně představen prodávaný sortiment a vyšší přilehlou administrativní dvoupodlažní budovu. V celé hale byl kladen maximální důraz na dostatečné zajištění denního světla okny a střešními světlíky k prosvětlení budovy a úsporám energie.

Dispoziční řešení montované haly

Nižší prodejní a obchodní část je téměř čtvercového tvaru, je rozdělena příčkami na dvě základní části – na prodejnu a servisní místnosti. Prodejna je vybavena prodávajícím pultem a několika vystavovacími regály, přičemž je ponechán maximální vzdušný prostor pro vystavené elektro-nářadí. Prodejní část je prosvětlena velkými hliníkovými výkladními tabulemi a hřebenovými a bodovými světlíky. Do menších servisních a skladovacích místností je zajištěn přístup jak z prodejny, tak zvenčí. Nachází se zde také myčka strojů a sociální zařízení pro prodejce a technické pracovníky.

Zajímavým prvkem prodejní části je prosklený průhled z prodejní části do administrativní části haly – na zasedací místnost a kancelář zaměstnanců. V přízemí se též nachází šatny zaměstnanců, kuchyňka a sociální zařízení. Ocelové schodiště vede do druhého patra budovy ke kancelářím majitele firmy a ostatních zaměstnanců, je zde rovněž sociální zařízení a kuchyňka. Horní a částečně i dolní patro je ze tří stran pro skleno jedním pásem oken, což působí velmi efektně zvenčí i zevnitř haly.

Konstrukční řešení haly

Základem montované haly je ocelová konstrukce MONT-KOVO tvořená ocelovými rámy z IPE profilů a vaznicemi METSEC odlehčenými podpěrnými sloupy HEA. Ocelovou konstrukci haly tvoří devět rámů v osmi modulech po 4,5 metrech. K šestému a sedmému rámu byla přimontována konstrukce na jeřábovou dráhu o nosnosti 2t.

Každý ocelový rám je složen z IPE ocelového sloupu, příčele a zpevňujícího náběhu. První a čtvrtý modul je doplněn o vyztužovací ocelová táhla o průměru 16 a 12 mm ve střešní části a průměru 24 mm v boční části konstrukce.

Patro administrativní budovy je řešeno kombinací válcovaných profilů a systému METSEC tzv. M-vaznicemi. Na ocelovou konstrukci je položen nosný TR plech, který tvoří ztracené bednění. Na takto připravený strop pak stavební firma vylila osm centimetrů betonu a položila kari sítě. Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší způsob konstrukce stropu; v kombinaci s kazetovým protipožárním stropem navíc splňuje všechny požadavky na předepsaná zatížení i požární odolnost 30 minut.

Další zajímavostí je zastřešený vstup do prodejny po celé přední délce haly. Třímetrový přístřešek je navržen jako konzole s dolními vzpěrami. Přístřešek je opláštěný PUR panely, podhled zastřešení je navržen jako pozinkovaný tahokov, který působí velmi elegantně.

Hala je opláštěná ve střešní části sendvičovými panely PUR 100 s hydroizolační folií Kingspan, které tvoří v dolní části pozinkovaný plech barvy RAL 9002 a izolační polyuretanová pěna uvnitř. Stěnové opláštění je kombinací sendvičových a minerálních panelů Kingspan. Barevně je hala laděna s firemními barvami, byla použita kombinace světle zelené RAL 6018 a tmavě zelené RAL 6029 vše v profilaci plechů MICRO/Minibox, což zaručuje elegantní a nadčasový vzhled budovy.

Dodávkou naší firmy MONT-KOVO spol. s.r.o. byl rovněž poutavý reklamní pylon umístění před montovanou halou, jehož nosný železobetonový pilíř byl doplněn pozinkovanou konstrukcí do potřebného kuželovitého tvaru. Pylon je rovněž opláštěn PUR panely v požadovaných barvách.

Při dodávce montované haly naše firma kladla hlavní důraz na kvalitu používaných materiálů a efektivního postupu montáže. Hala byla smontována za tři měsíce a předána investorovi. Díky použitým postupům byly zabezpečeny nízké investiční i provozní náklady, které zajistí rychlou návratnost investice.  

top