Úvodná stránka - Aktuality - Moderní průmyslová hala Velká Bíteš

Moderní průmyslová hala Velká Bíteš

Odborný článek o naší hale ze stavebních a investorských novin (číslo 6/2012)

Specialista na montované haly firma MONT-KOVO spol. s.r.o. z Břestu na Kroměřížsku se zaměřuje na výrobu a dodávku průmyslových hal po celé republice. Za dobu svého 16-letého působení firma postavila pro své zákazníky již tři stovky ocelových hal. Největší důraz společnost klade na kvalitu použitých materiálů a poskytovaných služeb, aby zákazník byl maximálně spokojený s celkovým výsledkem vzájemné spolupráce. Firma MONT-KOVO zajišťuje veškeré projekční práce a projekty řeší v nejvyspělejších programech, aby zabezpečila naprostou bezchybnost výroby.

Dobrým příkladem nadčasové průmyslové haly je nová hala ve Velké Bíteši pro společnost Labara, která se zabývá dodávkou elektroinstalačních materiálů. Společnost stále rozšiřuje své skladovací a výrobní prostory a po dobré předchozí spolupráci opět oslovila společnost MONT-KOVO.

Koncepce haly

Hala je projekčně řešena jako výrobní hala s dvoupodlažní administrativou. Důraz byl především kladen na vnější estetický vzhled a maximální vnitřní funkčnost. Hala má vytvořit optimální pracovní podmínky v létě i v zimě při dostatečném zajištění úspor tepelné energie. Barevně je hala laděna do kombinace modrobílých barev.

Dispoziční řešení haly

Nižší výrobní část s rozměry 16x69 a výškou 6,5m v okapu je doplněna o 5-ti tunový jednonosníkový mostový jeřáb Reno, který bude sloužit ke snadné manipulaci s elektroinstalačním materiálem. K úsporám energie přispěje dostatečné prosvětlení pracovní plochy obloukovým světlíkem umístěným v hřebenu haly.  Polykarbonátový světlík  3x54m má optimální rozměry pro prosvětlení celého prostoru haly. Je doplněn o tři ventilační otvírky 2x2m a čidlo proti dešti a větru.

Na výrobní halu navazuje modrá dvoupodlažní administrativní hala čtvercového tvaru s kancelářemi zaměstnanců a majitele firmy (rozměry 16x16 s výškou 8m v okapu). Bílá okna kanceláří kontrastují s modrou barvou opláštění RAL 5010 a ladí s výrobní halou, která je v opačném barevném provedení. Obě části haly jsou dostatečně zateplené kvalitními sendvičovými panely o tloušťce 100mm s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a požadovanou požární odolností 15 a 30 minut.

Konstrukční řešení haly

Konstrukčně je výrobní a administrativní hala řešena jako dva samostatné objekty oddělené protipožární zdí z Porothermu. Primární ocelová konstrukce haly je navržena jako rámová s konzolami pro jeřábovou dráhu umístěnými 1m pod vazník. Nosné sloupy z HEA profilů jsou vetknutými do tzv. kalichů. Konstrukce s jeřábovou dráhou si navíc vyžaduje vyztužení táhly v boční i střešní části haly. Na primární konstrukci ve střešní části navazují sekundární prvky – pozinkované Z vaznice METSPEC, na které se pokládá střešní opláštění.

Administrativní část je řešena pultově, sklon střechy je směřován k výrobní hale. Konstrukce administrativy je řešena z příhradových vazníků, sloupy jsou vetknuté profily HEA, doplněné opět Z vaznicemi METSEC. Konstrukce patra je rovněž ocelová a je řešena jako kombinace válcovaných profilů a M vaznic METSEC, na konstrukci se položí nosný TR plech, který slouží jako ztracené bednění pro další skladbu podlahy. Schodiště v hale je betonové od firmy PREFA.

Hala má požární odolnost R 15 a administrativní část R 30. Odolnost u výrobní haly je řešena výpočtem, u administrativy obkladem ze SDK (sádrokartonu).

Při montáži kladl výrobce haly MONT-KOVO spol. s.r.o. důraz na efektivní postup montáže, hala tak byla smontována za tři měsíce a předána investorovi k dokončení stavebních prací. Hala díky kvalitním materiálům zajistí především nízké provozní náklady při užívání, příjemné pracovní podmínky a dlouhou bezúdržbovou životnost.

top